cuộn băng keo, băng keo vải, băng keo liên kết

cuộn băng keo, băng keo vải, băng keo liên kết

cuộn băng keo, băng keo vải, băng keo liên kết

Video

Tin tức mới

Cơ sở sản xuất băng keo vải chính hiệu LIÊN KẾT

thành lập từ năm 1990 đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền số 42075 tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Quy cách đóng gói: Mỗi cây 10 cuộn, mỗi hộp 10 cây (100 cuộn) Giá bán sỉ (từ 30 hộp trở lên): 150.000 đồng/hộp

Xem thêm

Cơ sở sản xuất băng keo vải chính hiệu LIÊN KẾT

thành lập từ năm 1990 đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền số 42075 tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Quy...

CHẤT LƯỢNG BĂNG KEO VẢI LIÊN KẾT

BĂNG KEO VẢI LIÊN KẾT

Copyright © 2017 by Bang Keo. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd