BĂNG KEO MỞ - BANG KEO MO

BĂNG KEO MỞ - BANG KEO MO

BĂNG KEO MỞ - BANG KEO MO

HỘ KINH DOANH LIÊN KẾT

Video

Tin tức mới

Hộ Kinh Doanh LIÊN KẾT (tên cũ Cơ sở sản xuất Băng Keo LIÊN KẾT)

Thành lập từ năm 1990, đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền số 42075 tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Giấy chứng nhận đăng ký Hộ Kinh Doanh số 41U8001191 ngày 16 tháng 9 năm 2008 Quy cách đóng gói: Mỗi cây 10 cuộn, mỗi hộp 10 cây (100 cuộn) Giá bán sỉ (từ 30 hộp trở lên): 140.000 đồ...

Xem thêm

Hộ Kinh Doanh LIÊN KẾT (tên cũ Cơ sở sản xuất Băng Keo LIÊN KẾT)

Thành lập từ năm 1990, đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền số 42075 tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Giấy...

CHẤT LƯỢNG BĂNG KEO VẢI LIÊN KẾT

BĂNG KEO VẢI LIÊN KẾT

Copyright © 2017 by Bang Keo. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd